Mobingas – arčiau, nei kad galima tikėtis

Galime garantuoti, kad nei vienas nenorėtų susidurti su mobingu ir būti aukos vietoje. Nors tai atrodo sunkiai pasiekiama ir tokios problemos yra kažkur toli, bet labiau pasigilinus į šią problemą, galima matyti, kad ji yra žymiai aktualesnė, nei kažkam gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Todėl mobingas turėtų būti kaip įmanoma daugiau ir garsiau viešinimas, nes tai yra vienas iš žingsnių, kuris gali padėti vis tai sustabdyti.

Kaip mobingas gali pasireikšti darbe?

Neretas žmogus mano, kad atlikti savo darbą nepadarant nei vienos klaidos ar visas užduotis atlikti laiku yra neįmanoma ir už tokius veiksmus normalu skirti nuobaudas ar panašius dalykus. Aišku, jeigu tai pasikartoja nuolatos, galbūt konstruktyvi kritika, aiškinimasis to priežastys yra gerai, nes galima atsižvelgti į pastabas, sugalvoti kitokią darbo atlikimo eigą ir panašiai, bet jei tai kartojasi nuolat ir kritika nėra pagrįsta, tuomet tai jau visai kitas atvejis. Tad pateikiame keletą pavyzdžių, kurie gali būti pirmieji žingsniai, parodantys, kad mobingo veiksmai yra pradėti:

  • Viešai reiškiamas žeminimas. Tokio veiksmo neturėtų būti. Jeigu norima pasikalbėti svarbesnia tema, pasakant pastabas, įvardinant klaidas ir panašiai, tai turėtų vykti už uždarų durų ir dalyvaujant tiems asmenims, kurie yra susiję su problema. Jokie vieši pareiškimai apie atliekamą darbą (jeigu to nereikalaujama), neturėtų būti aptarti.
  • Nei vienas kolega, vadovas ar kitas asmuo darbe negali ant jūsų šaukti. Jokia priežastis tam nėra pateisinama.
  • Išsijuokimas. Piktai pasakomi juokai ar bandymas pasišaipyti viešai taip pat nėra toleruojamas.
  • Darbe jokie grasinimai taip pat nėra pateisinami. Niekas neturi teisės nei žodžiu užsiminti apie tokius dalykus.
  • Jeigu tai yra piktybinis veiksmas, kuris tęsiasi nuolat, tai gali būti traktuojamas kaip mobingas. Nuolatinis kritikavimas, nuvertinimas ir panašiai neturi tęstis diena iš dienos.

Kas neturėtų būti laikoma mobingu?

Reikia pripažinti ir tai, kad kartais darbuotojai per daug persistengia ir mano, kad bet koks veiksmas ar pasakytas žodis prieš juos gali būti mobingas. Tad pateikiame keletą pavyzdžių, kada veiksmai neturėtų būti laikomi mobingu. Tai labai svarbu atskirti:

  • Nuomonių nesutarimai tarp kolegų. Tai yra normalu, jeigu sprendžiamas darbinis klausimas ir yra išreiškiamos kelios skirtingos nuomonės, kurios nesutampa. Tam ir vyksta diskusija, kad būtų galima situaciją išsigryninti.
  • Darbdavys turi teisę stebėti darbuotojus, ar jie vykdo jiems pavestas pareigas, ar atvyksta į darbą laiku, ar laikosi kitų nustatytų normų. Tačiau jei pastebimas tik kelių ar vieno darbuotojų per daug perdėtas stebėjimas ir per didelis tikrinimas, tuomet tai gali vesti link mobingo.
  • Vykstant metiniam pokalbiui ar kitam panašiam susitikimui, darbuotojui gali būti pasakyti pagrįsta kritika, daromos klaidos ir panašiai. Jeigu ji yra konstruktyvi, visa tai reikėtų priimti kaip normalų ir reikalingą dalyką. Toks būdas gali padėti keisti darbo veiksmus, daugiau dėmesio kreipiant į tam tikrus dalykus.

Kaip galima apsiginti nuo mobingą vykdančio asmens?

Pirmiausia labai svarbu įsivertinti ar prieš jus tikrai yra naudojamas mobingas. Jeigu nusprendėte kad tikrai taip, tuomet verta pasikalbėti su tuo žmogumi, drąsiai išsakant savo mintis. Jeigu tai nepadeda, reikėtų rinkti visus galimus įrodymus, kurie padėtų išgryninti problemą ir patvirtinti, kad tikrai vykdomas mobingas. Tada galima kreiptis į tam tikras institucijas, kurios imsis reikiamų veiksmų.